Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với chủ đề “Chuyển đổi số để xây dựng thành công xã hội học tập mới”, sáng 01/10, Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Sở GD&ĐT và 15 điểm cầu tại 15 huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự Khai mạc tại đầu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Tham dự Khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo các phòng GD&ĐT, Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự Khai mạc tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 diễn ra từ ngày 01 đến 07/10/2021 với nhiều hoạt động như: đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng, vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn học phí/học phí thấp cho trẻ em và người lớn, trong đó lồng ghép giới thiệu các nội dung học tập, bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến; thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… nhằm tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.

Các đại biểu gửi Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp đã phát động tuần lễ học tập suốt đời. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy học; phối hợp đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu, giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

Thành Tâm