Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành Giáo dục cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, kiên trì thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời chỉ đạo toàn ngành triển khai các giải pháp tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục; tích cực hướng dẫn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường; sẵn sàng chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại. Đồng thời, luôn luôn có giải pháp phù hợp nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống và diễn biến của dịch bệnh.

Khi tổ chức dạy học bằng hình thức gián tiếp, giải pháp chính là dạy học trực tuyến. Theo báo cáo của các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, khi tổ chức dạy học gián tiếp, toàn tỉnh có khoảng 75,72% học sinh THCS, THPT và học viên GDTX tham gia học tập theo hình thức trực tuyến.

Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên phát biểu Khai mạc tập huấn.

Để đảm bảo việc tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả và chất lượng; nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên, từ ngày 21/10 đến ngày 31/10/2021, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho 4.680 giáo viên cốt cán của các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, cấp THCS gồm 15 môn/hoạt động giáo dục: Âm nhạc, Công nghệ, Địa lí, GDCD, GDTC, HĐTN-HN, Hoá học, Lịch sử, Mỹ thuật, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Vật lí; cấp THPT gồm 13 môn/hoạt động giáo dục: Công nghệ, Địa lí, GDCD, GDTC, HĐTN-HN, Hoá học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học, Toán, Vật lí.

Các giáo viên môn Sinh học tham gia tập huấn.

Để đạt hiệu quả cao nhất, Sở GDĐT yêu cầu giáo viên nghiên cứu tài liệu, soạn bài mẫu trước khi tham gia tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm: xác định cụ thể những yêu cầu cần đạt không thể thực hiện được trên môi trường mạng; điều chỉnh mục tiêu bài học, tập trung vào các nội dung cốt lõi; đánh giá, phân loại những nội dung học sinh có thể thực hiện để giao nhiệm vụ cho học sinh; lựa chọn những nội dung có thể thay thế bằng học liệu điện tử (hình ảnh, âm thanh, video …); lựa chọn phương án kiểm tra đánh giá phù hợp.

Với thời lượng mỗi môn học được tổ chức tập huấn 2 ngày, báo cáo viên và giáo viên tham gia đã làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo.

Các giáo viên môn Mĩ thuật tham gia tập huấn.

Sau đợt tập huấn cấp tỉnh, Sở GDĐT đã chỉ đạo phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai tập huấn đại trà về tổ chức dạy học trực tuyến cho toàn bộ giáo viên của đơn vị.

                                                                                                         Xuân Thảo