Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 25/12/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn công tác pháp chế năm học 2019-2020. Ông Dương Đình Long Chánh Thanh tra Sở GDĐT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; 210 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Sở GDĐT Dương Đình Long đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác theo dõi, thi hành pháp luật; thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế trường học, xây dựng các giải pháp, mô hình hay trong công tác pháp chế phù hợp với tình hình mới.

Ông Dương Đình Long – Chánh Thanh tra Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung trọng tâm của công tác pháp chế năm học 2019-2020: giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến giáo dục; phổ biến Luật giáo dục; Luật Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác pháp chế trường học …

Ông Nguyễn Bảo Ngọc – Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng

Ông Đoàn Đình Duẩn, Chuyên viên Thanh tra Sở phổ biến một số văn bản mới ban hành và Luật Giáo dục

Ông Dương Thanh Thời, Chuyên viên Thanh tra Sở triển khai phần tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác pháp chế trường học

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến góp ý trực tiếp vào kế hoạch thực hiện công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế trong năm học 2019-2020 của Ngành GDĐT tỉnh.

Thanh tra Sở