Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông, Lắk tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2015 – 2016 Ngành Giáo dục đã đạt được một số kết quả khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học Phòng GDĐT Lắk
Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học Phòng GDĐT Lắk
          Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lắk và huyện Krông Bông đã tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Đến tham dự các buổi tổng kết có lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng ban chuyên môn thuộc Sở; đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ông Thái Văn Tài - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học Phòng GDĐT Krông Bông
Ông Thái Văn Tài – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học Phòng GDĐT Krông Bông

Trong báo cáo tổng kết của các Phòng Giáo dục và Đào tạo đều nêu rõ: Năm học 2015 – 2016 Ngành Giáo dục đã đạt được một số kết quả khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.  Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành đã được chuẩn hoá về chất lượng theo mục tiêu và định hướng của ngành. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh, ngành và địa phương được triển khai thực hiện đúng, đủ và có tầm lan rộng cao. Công tác tuyên truyền vận động phụ huynh về tầm quan trọng trong việc học tập đã phần nào giảm bớt tỷ lệ học sinh bỏ học, đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu dạy và học. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016 tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi …

PGD 3
Ông Lê Xuân Quý – Trưởng phòng GDĐT huyện Krông Bông đọc báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều; Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng trên địa bàn; Công tác xây dựng và thực hiện chính sách còn nhiều bất cập; Chưa chú trọng trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên; Việc tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức xã hội trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học chưa được quan tâm cao; Cần làm tốt hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, biên chế giáo viên dạy ngoại ngữ ở các vùng sâu, vùng xa, còn thiếu nhiều … Những tồn tại trên lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong năm học 2016-2017.

PGD 4
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng phòng GDĐT huyện Lắk đọc báo cáo tại Hội nghị

Với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016./.

Tác giả bài viết: Đinh Gia Thao