Sẵn sàng cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngay trước khi 20.588 thí sinh bước vào Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Đắk Lắk, chiều nay 23/6/2019 Cụm thi số 40, Hội đồng THPT quốc gia năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk đã họp chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi. Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi dự và chỉ đạo. Tham dự có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; ông Bùi Hữu Thành Cát, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Hội đồng thi và các thành viên Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 Sở GDĐT Đắk Lắk.

Ông Bùi Hữu Thành Cát – Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt Hội đồng thi, ông Bùi Hữu Thành Cát đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho Kỳ thi của Hội đồng thi đến thời điểm hiện tại; quán triệt các thành viên Hội đồng thi nắm vững Quy chế thi và nhiệm vụ đã được phân công tại Kỳ thi để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, Bà H’ Yim Kđoh yêu cầu Hội đồng thi triển khai thực hiện nghiêm Quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công điện số 520/CĐ-BGDĐT ngày 18/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung chỉ đạ tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương và Công văn số 501/VPUBND-KGVX ngày 21/6/2019 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công điệ số 520/CĐ-BGDĐT, tróng đó chú ý: tuyệt đối không lơ là, chủ quan ở bất kỳ khâu nào, vị trí nào trong quá trình tổ chức Kỳ thi tại Đắk Lắk.

Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 24/6 đến 27/6/2019, ngày 24/6 các thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có). Tại Kỳ thi, thí sinh dự thi 5 bài thi ở 9 môn thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên (Lý – Hóa – Sinh) và Khoa học Xã hội (Lịch sử – Địa lí – GDCD), ngoại trừ môn Ngữ văn thí sinh làm bài thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm.

Biện Minh – Nguyễn Đạt