THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo hình thức trực tuyến.

Ông Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính tại Sở GDĐT đến 15 điểm cầu tại các phòng GDĐT và gần 400 điểm cầu trường mầm non, tiểu học, 239 điểm cầu tại các trường THCS và trường có cấp THCS, 59 điểm cầu tại các trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT, 16 điểm cầu tại trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non đến đến THPT; Giám đốc phó GĐ các trung tâm GDNN-GDTX và đại diện các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Mỗi cấp học có những nhiệm vụ cụ thể, những nội dung chuyên môn khác nhau như:

Bà Lê Thị Kim Oanh – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị cấp tiểu học và mầm non.

Mầm non: Tập trung thảo luận các nội dung: Đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo ra lớp; giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN. Đặc biệt, tham mưu giải pháp tăng tỷ lệ phòng học kiên cố, xóa phòng học tạm, học nhờ; giải pháp nâng tỷ lệ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; giải pháp nâng tỷ lệ giáo viên/lớp; thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; tổ chức các hình thức chăm sóc, giáo dục trẻ trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; triển khai chuyên đề Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; công tác bồi dưỡng, tập huấn…

Bà Võ Thị Phượng – Phó Trưởng phòng GDTH-GDMN, Sở GDĐT triển khai chương trình GDMN năm học 2021-2022.

Ông Nguyễn Văn Chiêu – Trưởng phòng GDTH-GDMN, Sở GDĐT triển khai chương trình GD tiểu học năm học 2021-2022.

Tiểu học: Hội nghị triển khai các nội dung trọng tâm: Tổ chức thực hiện hiệu quả CTGDPT hiện hành và thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1, 2; nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là lớp 1, lớp 2,  học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và đề xuất các giải pháp tổ chức dạy học trong điều kiện dịch Covid-19.

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu.

THCS: Các nội dung chủ yếu của Hội nghị: Xây dựng kế hoạch giáo dục/dạy học trong nhà trường; đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT  quy định về đánh giá đối với THCS, THPT; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; triển khai thực hiện Chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 6; tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất giải pháp tổ chức dạy học 02 buổi/ngày đối với các trường trung học …

Ông Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị GD trung học ( cấp: THCS, THPT và GDTX).

THPT: Tập trung thảo luận về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; phân tích kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lí giáo dục và dạy học…

Bà Lê Thị Thảo – Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT triển khai nhiệm vụ GD trung học (các cấp: THCS, THPT và GDTX) năm học 2021-2022.

GDTX: Trọng tâm của Hội nghị, thảo luận về công tác nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên; triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại học viên GDTX theo Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ GDĐT; định hướng thực hiện nội dung xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 1373/QĐ-TT gngà 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xâ dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030…

Tất cả các cấp học đều tập trung với nội dung chuyên môn trọng tâm của năm học, đồng thời tập trung chủ đề: Chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới, kiên trì thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục, ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 quyết tâm hoàn thành hiệm vụ năm học 2021-2022.

VĂN CHIÊU – LÊ THẢO