Xác định rõ trách nhiệm; tích cực phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức, chiều ngày 14/5/2019, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi THPT quốc gia tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp để triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 (Sau đây gọi tắt là kỳ thi) tại địa phương. Bà H’Yim KĐoh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi THPT cấp tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có 38 thành viên của BCĐ thi cấp tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc  gia năm 2019 tỉnh Đắk Lắk

Sau khi báo cáo sơ bộ kết quả tổ chức kỳ thi năm 2018, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi THPT cấp tỉnh đã trình bày kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi năm 2019 tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk; công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm hiện tại và một số nội dung trong tâm trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi trong giai đoạn tiếp theo.

Bà H’Yim KĐoh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi THPT cấp tỉnh chủ trì cuộc họp

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi THPT cấp tỉnh báo cáo  tại cuộc họp BCĐ

Các thành viên BCĐ đã sôi nổi thảo luận về phương án điều động nhân sự tham gia kỳ thi và bố trí nhân sự tại các điểm thi; công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi và thanh tra thi; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí cho tổ chức kỳ thi; các phương án đảm bảo an toàn, an ninh và hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi,… Tất cả các thành viên BCĐ đều xác định trách nhiệm của cá nhân và của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chung, tổ chức kỳ thi THPT quóc gia tại cụm tỉnh Đắk Lắk an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên, Phó BCĐ phát biểu về trách nhiệm phối hợp của các trường ĐH, CĐ

Ông Nguyễn Hữu Lương – Trưởng phòng PA03 Công an tỉnh, thành viên BCĐ phát biểu về công tác đảm bảo an ninh cho kỳ thi

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi THPT năm 2019 tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, giao trách nhiệm cho các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi; yêu cầu Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với các trường ĐH, CĐ trong công tác điều động nhân sự, trong công tác tập huấn quy chế thi; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi đúng quy định; tăng cường công tác truyền thông về kỳ thi, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, hướng dẫn về kỳ thi; dự kiến và chuẩn bị phương án đối phó với những diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian thi; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời để không có thí sinh nào của Đắk Lắk phải bỏ thi vì kinh tế hoặc đi lại khó khăn,…

Toàn cảnh cuộc họp giữa Sở GDĐT Đắk Lắk  với lãnh đạo các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức Kỳ thi

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, sau cuộc họp Ban Chỉ đạo thi THPT cấp tỉnh, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi THPT cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp giữa các thành viên BCĐ thi thuộc Sở GDĐT và lãnh đạo của 05 trường ĐH, CĐ được phân công phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk để trao đổi, thống nhất một số nội dung quan trong trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi.

                                                                                      Mỹ Bình