Ban Giám đốc

Ông: PHẠM ĐĂNG KHOA

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913.471.006

Email: khoapd@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch-tài chính; văn bằng chứng chỉ; thi đua khen thưởng; công tác thanh tra của ngành; thực hiện Quy chế dân chủ; các chương trình dự án, đề án về giáo dục và đào tạo;

– Tham gia một số Ban chỉ đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công;

– Chủ tài khoản số 1;

– Phụ trách các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Sở.

Ông: BÙI HỮU THÀNH CÁT

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0913.496.958

Email: catbht@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực thuộc công tác kế hoạch-tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện trường học; Văn phòng Sở, Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, cải cách hành chính, công tác pháp chế, Ban truyền thông; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; khoa học, công nghệ và môi trường; phòng chống bão lụt và thiên tai; vệ sinh môi trường và nước sạch; thi đua khen thưởng trường Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; chỉ đạo việc thu chi các khoản ngoài ngân sách ở các đơn vị.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Chủ tài khoản số 2;

– Phụ trách các phòng: Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp, Văn phòng Sở và trường Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

– Tham gia các Dự án, Đề án: về Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; phát triển giáo dục trung học giai đoạn II; giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; xóa mù chữ đến năm 2020; Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm.

– Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;

– Tham gia Hội đồng khoa học của tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; xây dựng nông thôn mới; phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; chương trình xóa đói, giảm nghèo; phát triển bền vững của tỉnh; toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; quy hoạch phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội;

– Địa bàn phụ trách: Krông Búk, Buôn Hồ, Cư M’gar, Krông Năng, Ea H’Leo.

Bà: LÊ THỊ THANH XUÂN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914.093.731

Email: xuanltt@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực thuộc công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục dân tộc; công tác nữ công của Ngành; thi đua khen thưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Phụ trách các phòng, Ban, Trung tâm: Phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục Mầm non; Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

– Tham gia các Dự án, Đề án: về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non; tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; giáo dục trẻ khuyết tật; dạy tiếng Êđê trong trường tiểu học và Trung học cơ sở; Ban: Vì sự tiến bộ của Phụ nữ;

– Địa bàn phụ trách: Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Ea Súp, Krông Ana, Lắk.