Ban Giám đốc

Ông: PHẠM ĐĂNG KHOA

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913.471.006

Email: khoapd@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch-tài chính; thanh tra; giáo dục trung học; giáo dục quốc phòng; giáo dục thể chất; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; thi đua khen thưởng các trường trung học phổ thông; chỉ đạo và quản lý công tác dạy thêm, học thêm; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; văn bằng chứng chỉ; thi đua khen thưởng của ngành. Thực hiện Quy chế dân chủ; các chương trình dự án, đề án về giáo dục và đào tạo;

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2; giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân; dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020; phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông;

– Tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và một số Ban chỉ đạo do Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công;

– Chủ tài khoản số 1;

– Phụ trách các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra Sở, phòng Giáo dục Trung học; phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục-Công nghệ Thông tin.

Ông: BÙI HỮU THÀNH CÁT

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0913.496.958

Email: catbht@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực thuộc công tác kế hoạch-tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện trường học; Văn phòng Sở, cải cách hành chính, công tác pháp chế, Ban truyền thông; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; khoa học, công nghệ và môi trường; phòng chống bão lụt và thiên tai; vệ sinh môi trường và nước sạch; thi đua khen thưởng của Trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; chỉ đạo việc thu chi các khoản ngoài ngân sách ở các đơn vị; các hoạt động xã hội và đoàn thể; tự vệ của cơ quan Sở; công tác an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; công tác chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trường học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Chủ tài khoản số 2;

– Phụ trách các phòng, trường, trung tâm: Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp; Văn phòng Sở; phòng Chính trị, tư tưởng; Trường Trung cấp Sư phạm mầm non Đắk Lắk; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên; đào tạo theo nhu cầu xã hội; xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; xóa mù chữ đến năm 2020; chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường học; an toàn giao thông; chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020.

– Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;

– Tham gia Hội đồng khoa học của tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; xây dựng nông thôn mới; phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; chương trình xóa đói, giảm nghèo; phát triển bền vững của tỉnh; toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; quy hoạch phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội;

– Tham gia Hội Thể thao học sinh, sinh viên Việt Nam; sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao; Ban An toàn giao thông; công tác dân số, gia đình và trẻ em; Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình phát triển thanh thiếu niên;

– Địa bàn phụ trách: Krông Búk, Buôn Hồ, Cư M’gar, Krông Năng, Ea H’Leo, Buôn Đôn, Krông Bông.

Bà: LÊ THỊ THANH XUÂN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914.093.731

Email: xuanltt@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác:

– Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực thuộc công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục dân tộc; công tác nữ công của Ngành; thi đua khen thưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Phụ trách các phòng, ban, trung tâm: Phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục Mầm non; Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non; tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; giáo dục trẻ khuyết tật; dạy tiếng Ê Đê trong trường tiểu học và trung học cơ sở; Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ;

– Địa bàn phụ trách: Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Ea Súp, Krông Ana, Lắk, Krông Pắc, Ea Kar, M’Đrắk.