Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học

Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học

Lượt xem:

[...]
Danh sách các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Danh sách các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Lượt xem:

[...]
Hội nghị Giao ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và  tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học năm 2023

Hội nghị Giao ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học năm 2023

Lượt xem:

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngày 30/9/2023, Sở GDĐT Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Giao ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và tổ chức kinh doanh dịch [...]