Ban Giám đốc

1 Ông: PHẠM ĐĂNG KHOA

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0262.3852.100

Email: khoapd@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch-tài chính; công tác thanh tra của ngành; văn bằng chứng chỉ; thi đua khen thưởng toàn Ngành; thực hiện Quy chế dân chủ; quy định của cơ quan; cải cách hành chính; công tác Pháp chế, công tác truyền thông, các chương trình dự án, đề án về giáo dục và đào tạo;

– Tham gia các Ban chỉ đạo do Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công;

–  Chủ tài khoản số 1;

– Phụ trách các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra Sở.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; phát triển giáo dục trung học giai đoạn II; giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn II. Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

2 Ông: BÙI HỮU THÀNH CÁT

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0262.3855.493

Email: catbht@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện trường học; công tác Văn phòng Sở; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; khoa học, công nghệ và môi trường; phòng chống bão lụt và thiên tai; vệ sinh môi trường và nước sạch; các hoạt động xã hội và đoàn thể; tự vệ của cơ quan Sở; an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trường học; thi đua khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

–  Chủ tài khoản số 2;

– Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp, Văn phòng Sở, Phòng Chính trị tư tưởng, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

– Tham gia các Dự án, Đề án: Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; xóa mù chữ đến năm 2020; chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường học; an toàn giao thông; chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020;

– Tham gia Ban An toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội;

– Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;

– Tham gia Hội đồng khoa học của tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; xây dựng nông thôn mới; phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; chương trình xóa đói, giảm nghèo; phát triển bền vững của tỉnh; toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; quy hoạch phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội;

– Địa bàn phụ trách: Krông Búk, Buôn Hồ, Cư M’gar, Krông Năng, Ea H’Leo.

3 Bà: LÊ THỊ THANH XUÂN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0262.3812.011

Email: xuanltt@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực thuộc công tác giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác nữ công của Ngành; thi đua khen thưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Giáo dục Mầm non, phòng Giáo dục Tiểu học, Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non; tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; giáo dục trẻ khuyết tật; dạy tiếng Ê Đê trong trường tiểu học và Trung học cơ sở;

– Địa bàn phụ trách: Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Ea Súp, Krông Ana, Lắk.

4 Ông: Đỗ Tường Hiệp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0262.3841.874

Email: hiepdt@gddt.daklak.gov.vn

Lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực thuộc công tác giáo dục trung học; khảo thí; công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công nghệ thông tin; giáo dục quốc phòng-thể chất; chỉ đạo và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thi đua khen thưởng các trường Trung học phổ thông. Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

– Phụ trách các phòng: Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục-Công nghệ Thông tin;

– Tham gia các Dự án, Đề án: Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2019-2025; tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025; tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

– Tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin; Hội Thể thao học sinh, sinh viên Việt Nam; sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao; công tác dân số, gia đình và trẻ em; chương trình phát triển thanh thiếu niên.

– Địa bàn phụ trách: Buôn Đôn, Krông Bông, Krông Pắc, Ea Kar, M’Đrắk.