Kế hoạch Rà soát TTHC năm 2022

Kế hoạch Rà soát TTHC năm 2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Lượt xem:

[...]
Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

Lượt xem:

[...]
Tập huấn Nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tập huấn Nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lượt xem:

Sáng ngày 22/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn Nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); kỹ năng giao tiếp hành chính phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Tham dự tập huấn có Bà Hoàng Thị Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công và [...]
Báo cáo công tác CCHC năm 2021

Báo cáo công tác CCHC năm 2021

Lượt xem:

[...]
Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 11/2021

Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 11/2021

Lượt xem:

[...]
Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 10/2021

Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 10/2021

Lượt xem:

[...]
Báo cáo CT 08 & CT 18 – Tháng 9/2021

Báo cáo CT 08 & CT 18 – Tháng 9/2021

Lượt xem:

[...]
Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 8/2021

Báo cáo CT 08& CT 18 – Tháng 8/2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lượt xem:

STT TÊN THỦ TỤC MỨC ĐỘ LĨNH VỰC GHI CHÚ 1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT 2 Chấm dứt hoạt [...]