Công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THPT và phân công Phụ trách trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 28/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Buôn Ma Thuột và phân công phụ trách trường THPT Buôn Hồ. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các đơn vị có nhân sự được điều động, bổ nhiệm.

Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL tại trường THPT chuyên Nguyễn Du

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố các quyết định:

1. Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Bồng – Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Hồ, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 02/3/2018.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du

2. Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thái – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 02/3/2018.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột

3. Công bố Quyết định phân công phụ trách Trường THPT Buôn Hồ đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Hồ kể từ ngày 02/3/2018 đến khi có hiệu trưởng mới

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định phân công phụ trách trường THPT Buôn Hồ

Ông Nguyễn Hữu Quát – Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Ông Nguyễn Hữu Quát – Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột

Ông Nguyễn Hữu Quát – Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT công bố Quyết phân công phụ trách Trường THPT Buôn Hồ

Ông Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du  phát biểu nhận nhiệm vụ mới 

Ông Lê Văn Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột phát biểu nhận nhiệm vụ mới 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ mới