Công bố quyết định phân công phụ trách phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Toàn cảnh buổi lễ

Chiều ngày 22/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố quyết định phân công phụ trách phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Ban nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật.

Ông Nguyễn Hữu Quát, Trưởng phòng TCCB công bố Quyết định phân công phụ trách Phòng Giáo dục Trung học

Tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT đã trao Quyết định phân công ông Đoàn Xuân Dũng, Phó Thưởng phòng Giáo dục Trung học, phụ trách Phòng Giáo dục Trung học của Sở GDĐT thay cho ông Đỗ Tường Hiệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Trung học đã được UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT. Ông Đoàn Xuân Dũng sẽ thực hiện hiện nhiệm vụ Phụ trách phòng Giáo dục Trung học từ ngày 22/7/2019 đến khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT trao quyết định cho ông Đoàn Xuân Dũng

Ông Đoàn Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT phát biểu nhận nhiệm vụ

Phạm Yến