Đại hội Chi bộ 4 – Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại biểu tham dự Đại hội

Sáng ngày 17/3/20202, Chi bộ 4 – Đảng bộ Sở GDĐT đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Quát – Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT đã đến dự và chỉ đạo Đại hội; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT và toàn thể đảng viên của Chi bộ 4.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quát – Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT, phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Phạm Trịnh – Bí thư Chi bộ 4 trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ 4 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020 và dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022

Với số lượng đảng viên là 04 đồng chí, nên Chi bộ 4 chỉ tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả đồng chí Phạm Trịnh tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đồng chí Phạm Trịnh – Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ 

Đồng chí Nguyễn Thị Nam Vỹ – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 

Đại biểu chụp hình lưu niệm với Chi bộ 4

Ánh Hồng