Hội thảo Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Về dự Hội thảo có bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc GDĐT, bà Võ Thị Phượng – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GDĐT; gần 100 cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên phụ trách mầm non thuộc các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.

Bà Võ Thị Phượng – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GDĐT
Báo cáo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian 2018-2020

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” – giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian 2018-2020. Việc xây dựng Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đã tạo được hiệu ứng, hiệu quả tốt, với sự đồng thuận, quan tâm, ủng hộ cao của phụ huynh học sinh, của địa phương và các cấp, các ngành.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Trong hè 2017 và năm học 2017-2018, Sở GDĐT đã tổ chức 03 lớp tập huấn về Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, hướng dẫn các tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho CBQL, GVMN cốt cán với khoảng 100 CBQL và 300 GV tham gia, việc tổ chức tập huấn tập trung vào các nội dung: Xây dựng và sử dụng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động GD lấy trẻ làm trung tâm; đánh giá sự phát triển của trẻ; phối hợp với cha mẹ và cộng đồng xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ; chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức dự thực hành các hoạt động giáo dục tại một số trường điểm thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc GDĐT phát biểu

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động, hướng dẫn triển khai tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN” tại các huyện, thị xã, thành phố. Hội thi nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo, tích cực của các trường MG, trường MN, toàn tỉnh có 262/309 trường tham gia hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố và đã chọn ra được 46 sản phẩm chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh. Các sản phẩm dự thi đều đã đảm bảo yêu cầu về nội dung được đưa ra: về xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường GD trong tổ chức thực hiện chương trình GDMN. Kết quả tại Hội thi cấp tỉnh: có 35/46 sản phẩm dự thi đạt giải. Trong đó, Sở GDĐT lựa chọn ra 03 sản phẩm chất lượng, nổi bật tham gia dự thi cấp Quốc gia.

Tháng 02/2017, Sở GDĐT đã chỉ đạo mỗi Phòng GDĐT lựa chọn từ 2-3 trường điểm, đại diện vùng thuận lợi và khó khăn để chỉ đạo xây dựng mô hình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Kết quả: 15/15 đơn vị Phòng GDĐT đã lựa chọn 46 trường tham gia triển khai. Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của phòng GDĐT các huyện, số trường được nhân rộng mô hình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là 262/309 trường, tỷ lệ 84,7%, trong đó, một số đơn vị đã thực hiện tốt như huyện Krông Năng, Krông Ana, Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’gar và TP. Buôn Ma Thuột.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Việc chọn trường điểm triển khai thực hiện chuyên đề bước đầu mang lại kết quả khả quan. Tại các trường điểm, môi trường trong và ngoài lớp học được xây dựng, bố trí đa dạng, phong phú, đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. GV xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động đều dựa trên nhu cầu hứng thú và hiểu biết của trẻ; luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa cha mẹ, cộng đồng với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày được nâng lên.

Đại biểu Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột báo cáo tham luận

Hội thảo diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các Phòng GDĐT về cách thiết kế bài dạy và tổ chức hoạt động học cho học sinh theo hướng lấy hoạt động của trẻ làm trung tâm. Hội thảo đã đem lại cho CBQL, giáo viên có một cách nhìn mới trong áp dụng các phương pháp dạy học tích cực ở các trường mầm non.