Kế hoạch tiến độ, thời gian đăng ký dự tuyển, thay đổi nguyện vọng dự tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2019 (tổ chức năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết