Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, hệ không tập trung, dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 22/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, hệ không tập trung, dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, khóa học 2018-2019. Tham dự Lễ khai giảng, có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban khoa giáo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Lãnh đạo sở GDĐT, Sở Nội vụ và 80 học viên của lớp học là cán bộ các phòng, ban Sở; cán bộ lãnh đạo, cán bộ dự nguồn, trong quy hoạch ở các đơn vị trường học thuộc Sở GDĐT.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Trong thời gian 02 năm (2018- 2019), các học viên sẽ được nghiên cứu 07 phần học với 1.056 tiết học gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ địa phương, nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp, viết tiểu luận cuối khóa. Thông qua chương trình học cũng trang bị cho học viên kỹ năng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công việc; một số kỹ năng lãnh đạo, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Ông Lê Đình Hoan – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, Ông Lê Đình Hoan – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhiệt liệt chào mừng các học viên đã hội đủ các điều kiện để tham gia lớp học. Từ việc nêu tư tưởng và phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác học tập lý luận chính trị trong Đảng, đặc biệt đối với công tác chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ trong tình hình hiện nay, đồng thời thông báo về mục tiêu, kế hoạch đào tạo và kết cấu chương trình của khóa học. Trên cơ sở đó, yêu cầu các học viên cần bố trí, sắp xếp công việc và thời gian hợp lý, đảm bảo thời gian lên lớp và thực hiện tốt các quy chế của lớp học và đề nghị giảng viên nhà trường cần nâng cao trách nhiệm trong công tác giảng dạy, bám sát thực tiễn, lấy học viên làm trung tâm, tăng cường trao đổi, thảo luận và xử lý tình huống trên lớp giữa giảng viên và học viên; nâng cao chất lượng công tác quản lý lớp học.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại buổi lễ

Các hình ảnh khác tại Lễ Khai giảng:

Đại biểu tham dự buổi lễ

  Ông Ngô Hoài Thu – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh công bố quyết định mở lớp và triển khai chương trình, nội quy, quy chế lớp học

  Học viên lớp học tham dự Lễ Khai giảng

 

 Học viên Đoàn Đình Duẩn – Lớp trưởng, phát biểu tại Lễ Khai giảng