Khai mạc các lớp bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh lễ khai mạc

Ngày 11/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2018. Dự lễ khai mạc có ông Đỗ Tường Hiệp – Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT cùng Ban Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2018; Các giảng viên trường Đại học phạm Hà Nội: PGS. TS Trần Trung Ninh – Khoa Hóa học, PGS. TS Phan Thị Thanh Hội – Khoa Sinh học, PGS. TS Trịnh Thị Lan – Khoa Ngữ văn, TS. Vũ Đình Phượng – Khoa Toán, TS. Đoàn Thị Thanh Huyền – Khoa Ngữ văn và gần 1.000 giáo viên cốt cán của Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trường THPT, Trường THPT DTNT trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự lễ khai mạc

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới, trong những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên THPT căn cứ theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những năng lực cốt lõi của người giáo viên THPT đáp úng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những kiến thức chuyên ngành về đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá; kỹ năng ứng dụng ICT vào dạy học, kỹ năng dạy học tích hợp liên môn, dạy học phân hóa. Các khóa bồi dưỡng đã mang lại những thay đổi tích cực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các trường THPT ở địa phương va từng bước nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới, sách giáo khoa mới.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT phát biểu khai mạc

Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại Học Quy Nhơn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm 2018. Khóa bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán cấp THPT bao gồm 10 lớp thuộc 10 bộ môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học và Tiếng Anh). Đây là chương trình bồi dưỡng thường xuyên liên tục với các chương trình bồi dưỡng hằng năm mà Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức cho đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn cấp THPT.

PGS. TS Trần Trung Ninh – Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu

Giáo viên cốt cán dự lễ  khai mạc

Giáo viên cốt cán dự lễ  khai mạc