Thông báo: Kế hoạch thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết