Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển 3 thí sinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 967/QĐ-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội vụ tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Lượt xem: