Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (tuyển dụng trong năm 2020)

Lượt xem: