Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế trường học

Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế trường học

Lượt xem:

Sáng 25/12/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn công tác pháp chế năm học 2019-2020. Ông Dương Đình Long Chánh Thanh tra Sở GDĐT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ [...]
Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Lượt xem:

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, sáng 03/8/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Tham dự [...]
Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Lượt xem:

[...]