Phòng Giáo dục Trung học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điện thoại: 0262.3856.341

1   Bà: Lê Thị Thảo

Chức vụ:Trưởng phòng

Email: thaolt@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: hungtv@gddt.daklak.gov.vn

3    Bà: Krông Ái Hương Lan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: krongaihuonglan@gddt.daklak.gov.vn

 4   Ông: Hoàng Trọng Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hieuht@gddt.daklak.gov.vn

5   Ông: Chu Văn Phái

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914.003.487

Email: phaicv@gddt.daklak.gov.vn

6   Trung tá Dương Quang Bình

Chức vụ: Sĩ quan biệt phái

Điện thoại: 0963.036.138

Email: binhdq@gddt.daklak.gov.vn

7   Ông: Tô Minh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0982.777.2 24

Email: hungtm@gddt.daklak.gov.vn

8   Ông: Phan Văn Xuân

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại:  0905.073.434

Email: xuanpv@gddt.daklak.gov.vn


I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn. Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục trung học.

2. Tham mưu quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở theo quy định của Bộ. Quản lý các trường THPT (công lập và tư thục) theo quy định.

3. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên THCS, THPT theo quy định; tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp THCS, THPT; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi THPT.

4. Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia; công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở trường THCS và THPT; công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học.

5. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục Quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất; tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông. Thực hiện công việc chuyển trường cho học sinh THPT.

6. Chủ trì việc xét tốt nghiệp cho các học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS theo quy định của Bộ.

7. Chủ trì việc quản lý, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10; cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT.

8. Chủ trì tham mưu công tác giáo dục thể chất, bao gồm:

a) Thường trực tham mưu chỉ đạo, tổng hợp (từ các phòng, ban thuộc Sở) hoạt động chuyên môn chính khóa về giáo dục thể chất trong toàn ngành;

b) Tham mưu tổ chức, tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp và các nội dung có liên quan đến Hội khỏe Phù Đổng;

c) Tham mưu tổ chức, tham gia Hội thao học sinh khuyết tật.

9. Thường trực giúp Giám đốc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; tham mưu cấp giấy giấy phép dạy thêm cấp THPT.

10. Phối hợp trong việc:

a) Kiểm tra thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; thanh tra; phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên trung học và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ;

b) Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục trung học. Thẩm định đề án thành lập, giải thể các trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học THPT;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và giáo dục dân tộc bậc trung học; công tác nuôi, dạy học sinh ở các trường phổ thông Dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, bộ phận nội trú ở các trường THPT;

d) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp ở các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

11. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động giáo dục trung học của địa phương với UBND tỉnh và Bộ; tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, đề án, dự án về giáo dục trung học.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.