Quyết định UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem: