Văn phòng

Lượt xem:

Đọc bài viết

1 Bà: Thái Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0983.568.938

Email: binhttm@gddt.daklak.gov.vn

2 Ông: Nguyễn Vĩnh Trinh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0913.234.5177

Email: trinhnv@gddt.daklak.gov.vn

3 Bà: Niê Thanh Mai

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0935.770.092

Email: niethanhmai@gddt.daklak.gov.vn

4 Ông: Phạm Hồng Yến

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0905.040.404

Email: phy@gddt.daklak.gov.vn

5   Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0942.089.579

Email: datnv@gddt.daklak.gov.vn

6   Bà: Trịnh Thị Dung

Chuyên viên

0975.318.687

dungtt@gddt.daklak.gov.vn

7   Bà: Bùi Thị Tố Loan

8   Bà: Huỳnh Thị Lan

Nhân viên phục vụ

0927.172.211

lanht@gddt.daklak.gov.vn

9   Ông: Lê Hồng Khải

Nhân viên bảo vệ

01693.548.780

khailh@gddt.daklak.gov.vn

10   Ông: Bùi Hùng Chiến

Nhân viên lái xe

0914.032.112

chienbh@gddt.daklak.gov.vn

11   Ông: Phạm Văn Toàn

Nhân viên lái xe

0983.515.627

toanpv@gddt.daklak.gov.vn

12 Ông: Nguyễn Văn Khoan

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

0983.023.845

khoannv@gddt.daklak.gov.vn