Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non

Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non

Lượt xem:

[...]
Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên

Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên

Lượt xem:

[...]
Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Lượt xem:

[...]
Thanh tra

Thanh tra

Lượt xem:

[...]
Phòng Quản lý chất lượng – CNTT

Phòng Quản lý chất lượng – CNTT

Lượt xem:

[...]
Phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng

Phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng

Lượt xem:

[...]
Văn phòng

Văn phòng

Lượt xem:

  1 Bà: Thái Thị Mỹ Bình Chức vụ: Chánh Văn phòng Điện thoại: 0262.3857.421 Email: binhttm@gddt.daklak.gov.vn  2   Bà: Ngô Nữ Mai Hương Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Email: huongnnm@gddt.daklak.gov.vn 3   Ông: Phạm Hồng Yến Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0262.3897.979 Email: phy@gddt.daklak.gov.vn 4 Ông: Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0262.3852.106 Email: datnv@gddt.daklak.gov.vn 5   Bà: Bùi Thị Tố Loan Chức vụ: Văn thư Điện thoại: 0262.3852.106 [...]