Khai mạc lớp tập huấn lồng ghép Giáo dục Quốc phòng – An ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở  năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sáng ngày 13/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn lồng ghép Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Dự khai mạc có ông Thái Văn Tài – Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng Tổ Báo cáo viên lớp tập huấn; Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Giảng viên Trường Quân sự địa phương; 330 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên và giáo viên cốt cán thuộc các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/9/2018, học viên được giới thiệu Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về hướng dẫn giáo dục QP-AN trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở; Phương pháp thiết kế giảng dạy lồng ghép trong các bài học đối với cấp Tiểu học gồm các môn học: Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức; Phương pháp thiết kế giảng dạy lồng ghép trong các bài học đối với cấp Trung học cơ sở gồm các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật; Những vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác giáo dục trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

Ông Thái Văn Tài – Phó Giám đốc Sở GDĐTphát biểu khai mạc

Qua đợt tập huấn này, cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, Trung học cơ sở nhận thức vị trí vai trò nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phương pháp tiếp cận để giáo viên thiết kế giáo án, có phương pháp giảng bài lồng ghép giáo dục QP-AN trong trường tiểu học, Trung học cơ sở; đổi mới phù hợp, bước đầu làm nòng cốt xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn đại trà tại các địa phương.